Taxi Utrecht Schiphol

Een groot aanbod aan taxi's in Utrecht
De Schiphol taxi, uw snelste verbinding met het vliegveld.

Taxi Utrecht Schiphol

 

De stad Utrecht wil een metropoolregio vormen met de stad Amsterdam en met Almere - Utrecht en Amsterdam zijn toonaangevend op het gebied van zakelijke en financiŽle dienstverlening en toonaangevend in de creatieve industrie. Een aantal gevestigde bedrijven en organisaties in Amsterdam en Utrecht werken veel samen. Een goede en snelle verbinding met schiphol is dan ook van belang. De taxi brengt u snel en veilig naar Schiphol.

Kabinet voert nieuwe taxiregels in.
Gemeenten krijgen meer te zeggen over de taxibranche. Daardoor moet de kwaliteit in de branche beter worden. De plannen komen als geroepen voor de Gemeente Utrecht, waar een commissie bekijkt hoe de branche kan worden verbeterd.
Zo kan een gemeente eisen dat taxichauffeurs een groep vormen en dat chauffeurs geen korte ritten meer mogen weigeren als ze op een standplaats staan. Ook wordt het tarief voortaan deels gebaseerd op tijd en niet meer alleen op afstand.
Verder komen er betere klachtenprocedures en moeten taxi's binnen twee jaar een boordcomputer hebben die bonnetjes kan uitprinten. Voor taxichauffeurs wordt de administratie veel makkelijker door zo'n boordcomputer.

 


Taxi bestellen in Utrecht? | 010 taxi | 070 taxi | 070 schipholtaxi | 010 schipholtaxi


Geen extra taxiregels in meeste gemeenten

Behalve zes grote steden maken maar weinig gemeenten gebruik van hun bevoegdheden om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Geen urgent probleem'
Dat kleine steden de taxibranche met rust laten. komt omdat hier de straattaxiproblematiek niet urgent is. Verder heeft het te maken met de extra kosten die verbonden zijn aan het handhaven van de taxiregels. Hiervoor kan of wil de gemeente niet altijd de dekking vinden, aldus Mansveld.

Met de taxiwet hebben de gemeenten sinds najaar 2011 extra mogelijkheden om extra kwaliteitseisen te stellen aan de taxi's. Hierdoor kunnen misstanden in deze sector beter worden aangepakt. ANP
Bron: http://kassa.vara.nl/
 


Keurmerksystee Keurmerksysteeeem
Het keurmerksysteem (normering van chauffeur/voertuig, controle/handhaving en sanctionering) is door de taxisector zelf ontwikkeld. Dit systeem is beoordeeld door een onafhankelijke partij en certificeerbaar verklaard en het keurmerk voldoet aan de eisen van de Taxiwet en de Mededingingswet.
Daarnaast wordt door de gemeente een deel van de openbare ruimte afgezonderd voor alleen chauffeurs met een keurmerk. In het stationsgebied aan de oostzijde zijn een buffer en halteplaats aangelegd, die momenteel in gebruik zijn bij taxichauffeurs die als gevolg van de sloop van het stationsplateau zijn verhuisd. Gedurende deze periode is ervaring opgedaan met de werking van buffer en halteplaats. Aanpassingen zijn gewenst en voor de implementatie van het keurmerk legt de gemeente de benodigde wijzigingen aan op de buffer en de halteplaats, waaronder een vergroting van de halteplaats van de huidige 4 naar 7 plekken. Vanaf het moment dat het keurmerk wordt ingevoerd, is deze infrastructuur enkel en alleen toegankelijk voor taxichauffeurs met een keurmerk. De investeringskosten voor de aanleg van deze infrastructuur zijn betaald uit rijks- en gemeentelijke bijdragen. Het beheer en onderhoud worden, voor zover nodig, betaald door de gebruikers, de keurmerkchauffeurs. Invoering InvoeringVoor een goed functionerend keurmerksysteem bij halteplaats en buffer is het van belang dat in de directe omgeving de regels worden gehandhaafd. Wij overleggen met TRU en handhavende instanties om bij de invoering van het keurmerk, overtredingen van 'niet-keurmerkhouders' zoveel mogelijk te voorkomen en handhavend op te treden indien nodig. Samen met TRU en STKU realiseren wij in de zomer de fysieke voorbereidingen: wij passen de buffer en halteplaats aan, de STKU bereid de keurmerktoelatingen voor. De feitelijke werking van het keurmerksysteem kan vervolgens rekening houdend met de beschikbare capaciteit van politie en gemeentelijke handhavers eind september/begin oktober starten. De precieze datum hangt mede af van de afstemming met de planning van werkzaamheden in en om het station en de evenementenkalender. Communicatie naar de taxisector Communicatie naar de taxisectorDe chauffeurs zijn 30 mei en 28 juni geÔnformeerd over het keurmerk; het systeem, de kosten en de wijze waarop zij het keurmerk kunnen verkrijgen. Vanaf begin september kunnen chauffeurs zich aanmelden.
Bron: utrecht.nl/